Drop-In Dåb

i Treenighedskirken lørdag 17. august kl. 10 – 14

Dåben i den Treenige Guds navn – i Faderens, Sønnens, og Helligåndens navn - er et sakramente i vores kirke. Ordet sakramente kommer af det latinske sacramentum, som betyder hellig handling. Dåb er en hellig handling.

Det er ikke muligt at sige med ord, hvad der sker i dåben og det er ikke rette tilgang til dåben heller at ville begribe eller begrebsliggøre den. Et møde med det hellige får ske i ærbødighed og med ydmyghed.

Til dåben har gennem tiden været knyttet elementer som renselse og indvielse. Jesu dåb i Jordan floden var hans indvielse til Mestergerningen. Ved dåben manifesterede Gud/det Hellige sig og Jesus modtog budskabet: “Du er min søn, den elskede, i dig har jeg velbehag!”

Dåben er en sådan Guds gave til dig: Du er mit barn, i dig har jeg velbehag! - en guddommelige kærlighedserklæring, der modtages i hjertet.

Dåb må ikke gentages. Det er at vanære Guds gave.

Velkommen til dig, der ikke er døbt, men som har et ønske om at blive det.

Medbring gyldigt ID.