Navngivning

Inden seks måneder skal barnet navngives.

Ved Navngivning ved dåb oplyses barnets kommende fulde navn til kirkekontoret i forbindelse med aftalerne omkring dåben. Læs mere under dåb.

Navngivning uden dåb sker på www.borger.dk under Familie og børn->Navne og navneændring->Navngivning
Her kan man enten udfylde online eller printe en blanket ud, som afleveres eller senders underskrevet af begge forældre til kirkekontoret. 

Du kan finde godkendte pige- og drengenavne på familiestyrelsens hjemmeside under "Navne". Klik hér.