Ind- og udmeldelse

For at være medlem af Den danske Folkekirke skal man være døbt med en kristen dåb.
 
Er man ikke medlem, men ønsker medlemskab, gøres dette ved skriftlig anmeldelse til sognepræsten.

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret og medbringe sin dåbsattest eller brug kirkens sikker mail.

Ved udmeldelse fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster.