Fødsel

Barnets fødsel skal anmeldes.

Har der været en jordemoder til stede ved fødslen, anmeldes fødslen af denne.
 
Har der ikke medvirket en jordemoder ved fødslen, er det forældrene, der skal anmelde fødslen. Det gør I på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen

Er I er gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret, når I anmelder barnets fødsel.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for at få fælles forældremyndighed.

Det gør I på www.borger.dk - Udfyld omsorgs og ansvarserklæing