Tårnet

Helt for sig selv ligger det 22 m høje klokketårn.
 
Klokken fra Drogden fyrskib var kirkens klokke de første 10 år. Den blev udskiftet med 3 klokker, der er støbt hos Whitechapel Bell Foundry, London. Den største klokke bærer inskriptionen: Se, jeg forkynder jer en stor glæde.

 
 

Fyrskibsklokke

Den første kirkeklokke i Treenighedskirken var fra Drogden Fyrskib.
 
I 1838 blev Drogden Fyrskib udlagt i farvandet mellem Amager og Saltholm. Her gjorde klokken, som var støbt i 1893, tjeneste frem til 1937, hvor fyrskibet blev afløst af et fast fyr. Efterfølgende blev klokken installeret som klokketønde ved indsejlingen til Esbjerg Havn - Jerrigbøjen.
 
I en af isvintrene først i 1940'erne blev klokketønden skruet ned af isen, men klokken blev reddet og bragt til Esbjerg, hvor den stod i Fyr- og Vagervæsenets oplagsskur på havnen. Det var planen, at den, som gammelt jern, skulle fragtes til København til omsmeltning. Sidst i 1950'erne blev en ældre matros på Fyr- og Vagervæsenets damper H. V. Ravn opmærksom på klokken og foreslog, at den blev brugt som kirkeklokke i den nye kirke. Dette resulterede i, at Fyr- og Vagervæsenet i 1958 skænkede klokken til kirkekomiteen.
Klokken blev benyttet i Treenighedskirken frem til 1971, hvor kirken fik tre nye klokker. Med tilladelse fra provstiet skænkede kirken derefter den historiske klokke til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
 
Klokken var i forbindelse med 50 års kirkejubilæum i Treenighedskirken i november 2011 udlånt af Fiskeri- og Søfartsmuseet.