Kunst i kirken

I 2004 indkøbte menighedsrådet 3 stk. bronceskulpturer udført på skiferbaggrund.

Bronceskulpturerne er udført af billedkunstneren Jørgen Lisborg, Grindsted.

Frygt ikke

Titlen på dette billede er "Frygt ikke", og det illustrerer "De vise mænd" på vej til barnet i krybben.

Lad de små børn komme til mig

Dette billede illustrerer Jesu dåb af de små børn.

Den 6. time

Billedet her viser Jesus på korset