Kors på kirkepladsen

Korset set i dagslys

I forbindelse med orkanen 3. december 1999 blev kirkens kobbertag revet af kirken og fløj over i præstens have. Menighedsrådet besluttede, at det kunne være spændende at lave noget kunstnerisk ud af dette tag, og der blev enighed om at opføre et udendørskors.
 
Kunstneren Erik Heide  fra Mors har stået for opbygningen af det flotte kors, som kan ses af forbipasserende, der færdes på Grådybet.
 
Om aftenen er korset belyst.
 
Udgifterne til korset er sponsoreret af:
Alm. Brand Forsikring, BG-Fonden Esbjerg, Claus Sørensens Fond, Esbjerg - Fonden, Lida og Oskar Nielsens Fond og Ruth og Chr. Muff Iversens Fond.