Om kirken

I Zions sogn blev det allerede besluttet i 1946 at arbejde for at få opført en ny kirke. I 1957 blev der udskrevet en konkurrence blandt byens arkitekter. Treenighedskirken er den eneste kirke i Esbjerg, som byens egne arkitekter har stået for. Kirken er opført i perioden 1959 ? 1961 af arkitekterne Erik Flagstad Rasmussen og Knud Thomsen.

Efterhånden som byen voksede mod nord og vest, var der brug for en sogneudskillelse fra Zions sogn. Mange unge familier flyttede til det område, der i dag udgør Treenigheds sogn. I Zions sogn boede inden sogneudskillelsen over 20.000. Det nye sogn startede med godt 7000.

Projektet blev ikke bare en traditionel kirke men et kirkecenter, der ud over kirkerummet består af en tilstødende menighedssal, der kan forøge kirkerummets kapacitet fra 350 stolepladser til 650. Hertil kommer kapel, kontorer for kordegn, præster, kirketjener og organist samt 2 konfirmandrum hvoraf det ene benyttes til koraktiviteter. Desuden er der mødelokaler i forskellige størrelser.

Kirken blev indviet 12. november 1961.

Prisen for byggeriet var 1,2 mill. kr. Heraf gik 107.000 kr. til inventar. Finansieringen af kirkebyggeriet blev bragt i stand ved en storstilet indsamling, der skaffede en fjerdedel af byggesummen, endvidere ved lån af en fjerdedel og resten som tilskud fra staten.