Dåb

Hvis man ønsker at få sit barn døbt, henvender man sig til kirkekontoret for at aftale, hvilken søn- eller helligdag man ønsker dåben foretaget.

Et barn skal have navn, inden det fylder 6 måneder. Dette kan ske ved dåben eller navngivning.

2-3 uger før dåben bedes forældrene kontakte præsten, for at aftale tid til en samtale.

Ved denne samtale oplyses også 1) navnet på barnet. 2) navn og adresse på fadderne til barnet.

1) Du kan finde godkendte pige- og drengenavne på ankestyrelsens hjemmeside under "Godkendte fornavne". Klik her. Kordegnen vil gerne hjælpe, hvis der er tvivlsspørgsmål med hensyn til navnelovgivningen.

2) Der skal være 2-5 faddere til barnet. De skal være døbt med den kristne dåb og mindst være i konfirmationsalderen.

Når dåben har fundet sted, udleveres en fødsels- og dåbsattest.

Kordegnen meddeler navnet til Personregistret.

Herefter vil det gule sundhedskort for barnet blive tilsendt.

Du kan finde mere generelle informationer på www.folkekirken.dk

Dåbsgudstjeneste om Lørdagen?

Vi er glade for, at dåben foregår til en gudstjeneste- ud fra tanken om, at man døbes ind i et fællesskab i kirken.

Somme tider spørger de, der skal have dåben, om det kan være på andre tidspunkter end søndag kl. 10. Derfor vil vi i den kommende tid forsøge med en ordning, hvor der en gang i kvartalet er en dåbsgudstjeneste en lørdag kl. 11.30 i Treenighedskirken.

Kontakt kirkekontoret for dato på dåbsgudstjeneste om lørdagen