Sognebåndsløsning

Man tilhører normalt den menighed, hvor man bor.

Et medlem af folkekirken kan slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, medlemmet tilhører. Dette kaldes at løse sognebånd.

Ønskes dette, rettes der henvendelse til den præst man ønsker at løse sognebånd til.
 
Ved sognebåndsløsning skal man også tage stilling til, hvilken menighedsrådskreds man ønsker at stemme i - enten

1) i menighedsrådskredsen i bopælssognet
2) i den menighedsrådskreds, som sognebåndsløserpræsten tilhører.

Blanket til sognebåndsløsning >>