Menighedsrådet

Formand
Peter Hundebøll

Baldursgade 7
6700 Esbjerg
Tlf. 29 44 39 99

Mail peterh@fdf.dk

Næstformand 
Karen Bodil Egebjerg

Kirkeværge og kontaktperson 
Peter Grevsen

Kasserer
Peder Munck

Elsebeth Østergaard-Christensen

Tove Frostholm

Lisbeth Bank Kodal

Birgitte Svendsen

Formand for valgbestyrelsen
Jakob Schmidt

Pia Hvorslev