Menighedsrådet

Formand
Peter Hundebøll

Baldursgade 7
6700 Esbjerg
Tlf. 29 44 39 99

Mail peterh@fdf.dk

Næstformand 
Karen Bodil Egebjerg

Kirkeværge
Peter Grevsen

Kontaktperson 

Tove Frostholm

Kasserer
Peder Munck

Formand for stående udvalg

Elsebeth Østergaard-Christensen

Lisbeth Bank Kodal

Birgitte Svendsen

Formand for valgbestyrelsen
Jakob Schmidt

Pia Hvorslev