Maria Magdalena evangeliet

Maria Magdalena evangeliet blev fundet i Egypten i 1896. Det er kun delvist kendt og bevaret. Teksten kan antagelig føres tilbage til første del af 100-tallet.

Evangeliet fortæller om et møde mellem Jesus, Jesu disciple og Maria efter Jesu opstandelse. Jesus giver befaling om at udbrede hans budskab. Disciplene føler stor uro og ængstelse derved. Maria trøster og opmuntrer dem, og forklarer Jesu ord for dem.

Meditationer over Mariaevangeliet

• fordybelse i enkelte dele af teksten
• udledelse af den esoteriske betydning
• guidet meditation i kirken

Mandage forår: 5. februar, 5.marts og 9.april kl. 19.30 – 21.00 i Treenighedskirken

Mandage efterår: 3. september, 1. oktober og 5. november kl. 19.30 – 21.00 i Treenighedskirken

Tilmelding inden 15. januar.

Pris 250 kr. - inklusiv bogen Mariaevangeliet.
Beløbet indbetales på konto 7701 - 2007431 eller MobilePay 72206

Tilmelding til Maria Magdalena

* skal udfyldes