Sognebåndsløsning

Man tilhører normalt den menighed, hvor man bor.

Et medlem af folkekirken kan slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, medlemmet tilhører. Dette kaldes at løse sognebånd.
 

Ønskes dette, rettes der henvendelse til den præst man ønsker at løse sognebånd til.
 
Ved sognebåndsløsning skal man også tage stilling til, hvilken menighedsrådskreds man ønsker at stemme i - enten

1)  i menighedsrådskredsen i bopælssognet

2) til den menighedsrådskreds, som sognebåndsløserpræsten tilhører.
Kor og musik

Læs om Treenighedskirkens Drengekor her


Læs om Gospellers her


FDF i Esbjerg

Fritid med indhold for børn og unge - med masser af aktiviteter i det fri - læs mere her.


De grønne pigespejdere

Fritid med mening. Læs mere om deres aktiviteter her.